Ondersteuningsplanraad (OPR)

De ondersteuningsplanraad bestaat uit de volgende leden:

•    Gemma Jansen                            PrO/vso oudergeleding (voorzitter)
•    vacature                                       PrO/vso leerlinggeleding
•    Stef Maas                                     PrO/vso personeelsgeleding
•    Tom Koehorst                             PrO/vso personeelsgeleding

•    Ewout de Jong                             vmbo oudergeleding
•    Esther Smeenk                            vmbo oudergeleding (i.p.v. leerlinggeleding)
•    Kim Nelis                                     vmbo personeelsgeleding
•    Jeroen Hokke                              vmbo personeelsgeleding (plv. voorzitter)

•    Fons Alkemade                            havo/vwo oudergeleding
•    Lotje Laarman                             havo/vwo leerlinggeleding
•    Bettine Heslinga                         havo/vwo personeelsgeleding
•    Yvonne la Gro                             havo/vwo personeelsgeleding

Secretariële ondersteuning: Jolande Groenheide-Asin

De OPR is te bereiken is op het e-mailadres info@notuleren4you.nl t.a.v. de OPR.

Komende vergaderingen

Schipholpoort 2 Haarlem, 19.30 – 21.30 uur

woensdag 27 juni 2018

Jaarplanning schooljaar 2017-2018

Jaarverslagen

Jaarverslag OPR 2016

Jaarverslag OPR 2015

Jaarverslag OPR 2014

 

Vastgestelde verslagen voorgaande vergaderingen

Verslag OPR-vergadering 8-2-2018

Verslag OPR-vergadering 6-12-2017

Verslag OPR-vergadering 3-10-2017

Verslag OPR-vergadering 28-6-2017

Verslag OPR-vergadering 5-4-2017

Verslag OPR-vergadering 25-1-2017

Verslag OPR-vergadering 7-12-2016

Verslag OPR-vergadering 14-9-2016

Verslag OPR-vergadering 8-6-2016 

Verslag OPR-vergadering 6-4-2016

Verslag OPR-vergadering 27-1-2016

Terug naar boven