Ondersteuningsplanraad (OPR)

foto OPR-swv 2018

V.L.N.R.: Fons Alkemade, Esther Smeenk, Gemma Jansen (vz), Jeroen Hokke, Kim Nelis, Jolande Groenheide (ambt. secr.), Tom Koehorst, Ewout de Jong, Stef Maas.
De OPR-leden stellen zich hier persoonlijk aan u voor.

Het doel van de OPR
De OPR is de OndersteuningsPlanRaad van het samenwerkingsverband (swv) VO Zuid-Kennemerland.
Elk swv heeft een OPR, dat is verplicht op grond van de wet Passend Onderwijs. De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het swv. Een nadere beschrijving vindt u in doel en de taken van de OPR.

De ondersteuningsplanraad bestaat uit de volgende leden:

•    Gemma Jansen                            PrO/vso oudergeleding (voorzitter)
•    vacature                                       PrO/vso leerlinggeleding
•    Stef Maas                                     PrO/vso personeelsgeleding
•    Tom Koehorst                             PrO/vso personeelsgeleding

•    Ewout de Jong                             vmbo oudergeleding
•    Esther Smeenk                            vmbo oudergeleding (i.p.v. leerlinggeleding)
•    Kim Nelis                                      vmbo personeelsgeleding
•    Jeroen Hokke                               vmbo personeelsgeleding (plv. voorzitter)

•    Fons Alkemade                            havo/vwo oudergeleding
•    Lotje Laarman                             havo/vwo leerlinggeleding
•    vacature                                       havo/vwo personeelsgeleding
•    vacature                                       havo/vwo personeelsgeleding

Secretariële ondersteuning: Jolande Groenheide-Asin

De OPR is te bereiken is op het e-mailadres info@notuleren4you.nl t.a.v. de OPR.

Komende vergaderingen

Plaats: Schipholpoort 2 Haarlem, 19.30 – 21.30 uur

3 oktober 2018, 12 december 2018, 6 februari 2019, 17 april 2019, 26 juni 2019.

Op 26-2-2019 vindt een achterbanraadpleging plaats.

Statuut en reglementen

Statuut OPR SWV Zuid-Kennemerland
Reglement OPR SWV Zuid-Kennemerland
Huishoudelijk reglement OPR SWV Zuid-Kennemerland

Archief 2013 – 2017

Jaarverslagen

Jaarverslag OPR 2017
Jaarverslag OPR 2016
Jaarverslag OPR 2015
Jaarverslag OPR 2014

Vastgestelde verslagen voorgaande vergaderingen

Schooljaar 2017-2018: 8-2-20186-12-2017, 3-10-2017, 10-4-2018, 27-6-2018
Schooljaar 2016-2017: 28-6-20175-4-201725-1-20177-12-201614-9-2016
Schooljaar 2015-2016: 8-6-20166-4-201627-1-20164-11-20159-9-2015
Schooljaar 2014-2015: 27-5-20151-4-201526-11-201424-9-2014
Schooljaar 2013-2014: 28-5-20146-3-201419-2-2014 (De ondersteuningsplanraad heeft in deze vergadering instemming verleend aan het ondersteuningsplan), 10-2-1429-1-20148-1-201418-12-2013

Terug naar boven