Aan alle scholen, werkrelaties en andere belangstellenden

Bereikbaarheid en beschikbaarheid SWV VO ZK tijdens periode schoolsluiting

Tussen 16 maart en 6 april zijn alle scholen in Nederland, dus ook in Zuid Kennemerland en Velsen,  gesloten, behalve voor kinderen van ouders in vitale beroepen. Dit om de verspreiding van het coronavirus te temporiseren. Het Samenwerkingsverband VO heeft besloten dit landelijke beleid als volgt uit te voeren:

  • wij stappen als medewerkers van het samenwerkingsverband over op zoveel als mogelijk digitaal en telefonisch werken (en thuiswerken); wij zijn bereikbaar via onze bekende mailadressen, telefoonnummers en mobiele nummers voor advies en overleg,
  • mochten wij via bovenstaande kanalen niet te bereiken zijn, mailt u dan naar ons algemene e-mailadres: info@swv-vo-zk.nl; dan nemen wij contact met u op,
  • alle niet direct noodzakelijke bijeenkomsten, trainingen en vergadering worden afgelast, dan wel uitgesteld tot na de lock-down,
  • over het al dan niet doorgaan van Directieoverleg, Voortgangscommissie en Ledenraad worden de scholen en besturen nog apart geïnformeerd,
  • de consulenten zullen niet fysiek deelnemen aan MDO’s in deze periode; ze kunnen wel digitaal aansluiten via inbellen, skype of andere communicatiemiddelen,
  • de TVO-commissie zal digitaal vergaderen; aanvragen voor TLV’s en arrangementen kunnen gewoon doorgaan.

Namens het gehele team,

Johan Vermeer

Terug naar boven