In De Overstap 2021, voor de aanmelding voor schooljaar 2021-2022, zijn enkele wijzigingen opgenomen:
1) de contactpersoon voor de Centrale Warme Overdracht is Annemarie Alberts (p.18);
2) op p.15 is een oproep aan de basisscholen opgenomen om leerlingen, die na de heroverweging nog niet op een vo-school geplaatst zijn, te melden bij de samenwerkingsverbanden PO en VO;
3) Een rectificatie uit de Staatscourant m.b.t. de toegestane instrumenten (bijlage J) is overgenomen: De IEP-test Lezen is verplaatst van Technisch Lezen naar Begrijpend Lezen;
4) De formulering voor de toelatingscriteria tot het praktijkonderwijs is op diverse plaatsen gewijzigd in “een IQ binnen de bandbreedte van 55 tot en met 80”.

Op deze site is de nieuwste versie te downloaden.

 

 

Terug naar boven