V.L.N.R. voorste rij: Tom Koehorst, Fons Alkemade, Jolande Groenheide (ambt. secr.), Lotje Laarman, Jeroen Hokke, Rob Mersmann
V.L.N.R. achterste rij: Esther Smeenk, Gerard Huis in ’t Veld, Ewout de Jong, Gemma Jansen (voorzitter)
Niet op de foto: Stef Maas en Kim Nelis

De OPR-leden stellen zich hier persoonlijk aan u voor.

Ondersteuningsplanraad (OPR)

 Het doel van de OPR
De OPR is de OndersteuningsPlanRaad van het samenwerkingsverband (swv) VO Zuid-Kennemerland.
Elk swv heeft een OPR, dat is verplicht op grond van de wet Passend Onderwijs. De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het swv. Een nadere beschrijving vindt u in doel en de taken van de OPR.

De ondersteuningsplanraad bestaat uit de volgende leden:

•    Gemma Jansen                            voorzitter
•    Rob Mersmann                            vso oudergeleding
•    vacature                                       PrO/vso leerlinggeleding
•    Stef Maas                                     PrO/vso personeelsgeleding
•    Tom Koehorst                             PrO/vso personeelsgeleding

•    Ewout de Jong                             vmbo oudergeleding
•    Esther Smeenk                            vmbo oudergeleding (i.p.v. leerlinggeleding)
•    Kim Nelis                                      vmbo personeelsgeleding
•    Jeroen Hokke                               vmbo personeelsgeleding (plv. voorzitter)

•    Fons Alkemade                            havo/vwo oudergeleding
•    Lotje Laarman                              havo/vwo leerlinggeleding
•    Gerard Huis in ’t Veld                  havo/vwo personeelsgeleding
•    vacature                                       havo/vwo personeelsgeleding

Secretariële ondersteuning: Jolande Groenheide-Asin

De OPR is te bereiken is op het e-mailadres info@notuleren4you.nl t.a.v. de OPR.

Komende vergaderingen

Plaats: Schipholpoort 2 Haarlem, 19.30 – 21.30 uur

26 juni 2019

Statuut en reglementen

Statuut OPR SWV Zuid-Kennemerland
Reglement OPR SWV Zuid-Kennemerland
Huishoudelijk reglement OPR SWV Zuid-Kennemerland

Archief 2013 – 2019

Jaarverslagen

Jaarverslag OPR 2018
Jaarverslag OPR 2017
Jaarverslag OPR 2016
Jaarverslag OPR 2015
Jaarverslag OPR 2014

Vastgestelde verslagen voorgaande vergaderingen

Schooljaar 2018-2019: 3-10-2018, 12-12-2018, 6-2-2019
Schooljaar 2017-2018: 8-2-20186-12-2017, 3-10-2017, 10-4-2018, 27-6-2018
Schooljaar 2016-2017: 28-6-20175-4-201725-1-20177-12-201614-9-2016
Schooljaar 2015-2016: 8-6-20166-4-201627-1-20164-11-20159-9-2015
Schooljaar 2014-2015: 27-5-20151-4-201526-11-201424-9-2014
Schooljaar 2013-2014: 28-5-20146-3-201419-2-2014 (+ instemming met ondersteuningsplan), 10-2-1429-1-20148-1-201418-12-2013

Verslagen van gesprekken OPR-toezichthouder swv

4-4-2019

Terug naar boven