Ondersteuningsplanraad (OPR)

De OPR bestaat uit tien leden, een technisch voorzitter en een ambtelijk secretaris. Zij stellen zich hier aan u voor.

Het doel van de OPR
De OPR is de OndersteuningsPlanRaad van het samenwerkingsverband (swv) VO Zuid-Kennemerland.
Elk swv heeft een OPR, dat is verplicht op grond van de wet Passend Onderwijs. De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het swv. Een nadere beschrijving vindt u in doel en de taken van de OPR.

De focuspunten voor dit schooljaar vindt u hier.

De ondersteuningsplanraad bestaat uit de volgende leden:

•    Gemma Jansen                             PrO/vso oudergeleding (voorzitter)
•    Tom Koehorst                                PrO/vso personeelsgeleding
•    Hélène Bongers                            PrO/vso personeelsgeleding
•    vacature                                        PrO/vso leerlinggeleding

•    Jeroen Hokke                               vmbo personeelsgeleding (plv. voorzitter)
•    Susanne Bouman                         vmbo oudergeleding
•    Kim Nelis                                      vmbo personeelsgeleding
•    vacature                                       vmbo leerlinggeleding

•    Hera van Ommeren                       havo/vwo oudergeleding
•    Kelly Simon                                   havo/vwo personeelsgeleding
•    Hermine Dreijer                             havo/vwo personeelsgeleding
•    Linde Nijssen                                 havo/vwo leerlinggeleding

•    Jolande Groenheide (notuleren4you) ambtelijk secretaris

De OPR is te bereiken op het e-mailadres opr@swv-vo-zk.nl.

Komende vergaderingen

Plaats: Schipholpoort 2 Haarlem, 19.30 – 21.30 uur

–  7 december 2021
–  1 februari 2022
–  19 april 2022
–  28 juni 2022

Statuut en reglementen

 

Terug naar boven