Ondersteuningsplanraad (OPR)

De OPR bestaat uit tien leden, een technisch voorzitter en een ambtelijk secretaris. Zij stellen zich hier aan u voor.

Het doel van de OPR
De OPR is de OndersteuningsPlanRaad van het samenwerkingsverband (swv) VO Zuid-Kennemerland.
Elk swv heeft een OPR, dat is verplicht op grond van de wet Passend Onderwijs. De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het swv. Een nadere beschrijving vindt u in doel en de taken van de OPR.

De focuspunten voor dit schooljaar vindt u hier.

De ondersteuningsplanraad bestaat uit de volgende leden:

•    Gemma Jansen                             PrO/vso oudergeleding (voorzitter)
•    Tom Koehorst                                PrO/vso personeelsgeleding
•    Hélène Bongers                            PrO/vso personeelsgeleding
•    vacature                                        PrO/vso leerlinggeleding

•    Jeroen Hokke                               vmbo personeelsgeleding (plv. voorzitter)
•    Susanne Bouman                         vmbo oudergeleding
•    Kim Nelis                                      vmbo personeelsgeleding
•    vacature                                       vmbo leerlinggeleding

•    Hera van Ommeren                       havo/vwo oudergeleding
•    Kelly Simon                                   havo/vwo personeelsgeleding
•    Hermine Dreijer                             havo/vwo personeelsgeleding
•    Linde Nijssen                                 havo/vwo leerlinggeleding

•    Jolande Groenheide (notuleren4you) ambtelijk secretaris

De OPR is te bereiken op het e-mailadres opr@swv-vo-zk.nl.

Komende vergaderingen

Plaats: Schipholpoort 2 Haarlem, 19.30 – 21.30 uur

–  7 december 2021
–  1 februari 2022
–  19 april 2022
–  28 juni 2022

Statuut en reglementen

Statuut OPR SWV Zuid-Kennemerland
Reglement OPR SWV Zuid-Kennemerland
Huishoudelijk reglement OPR SWV Zuid-Kennemerland

Archief 2013 – 2020

Jaarverslagen

Jaarverslag OPR 2021
Jaarverslag OPR 2020
Jaarverslag OPR 2019
Jaarverslag OPR 2018
Jaarverslag OPR 2017
Jaarverslag OPR 2016
Jaarverslag OPR 2015
Jaarverslag OPR 2014

Vastgestelde verslagen voorgaande vergaderingen

Schooljaar 2021-2022: 19-4-2022
Schooljaar 2020-2021: 30-9-2020; 16-6-2021
Schooljaar 2019-2020: 3-10-20194-12-2019, 15-4-2020, 17-6-2020
Schooljaar 2018-2019: 3-10-2018, 12-12-2018, 6-2-2019, 17-4-2019, 26-6-2019
Schooljaar 2017-2018: 8-2-20186-12-2017, 3-10-2017, 10-4-2018, 27-6-2018
Schooljaar 2016-2017: 28-6-20175-4-201725-1-20177-12-201614-9-2016
Schooljaar 2015-2016: 8-6-20166-4-201627-1-20164-11-20159-9-2015
Schooljaar 2014-2015: 27-5-20151-4-201526-11-201424-9-2014
Schooljaar 2013-2014: 28-5-20146-3-201419-2-2014 (+ instemming met ondersteuningsplan), 10-2-1429-1-20148-1-201418-12-2013

Verslagen van gesprekken OPR-toezichthouder swv

4-4-2019; 20-11-201918-11-2020; 24-3-2021

 

Terug naar boven