Ondersteuningsplanraad (OPR)

De OPR bestaat uit tien leden, een technisch voorzitter en een ambtelijk secretaris. Zij stellen zich hier aan u voor.

Het doel van de OPR
De OPR is de OndersteuningsPlanRaad van het samenwerkingsverband (swv) VO Zuid-Kennemerland.
Elk swv heeft een OPR, dat is verplicht op grond van de wet Passend Onderwijs. De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het swv. Een nadere beschrijving vindt u in doel en de taken van de OPR.

De focuspunten voor dit schooljaar vindt u hier.

De ondersteuningsplanraad bestaat uit de volgende leden:

•    Gemma Jansen                             PrO/vso oudergeleding
•    Tom Koehorst                                PrO/vso personeelsgeleding
•    Hélène Bongers                            PrO/vso personeelsgeleding
•    vacature                                        PrO/vso leerlinggeleding

•    Jeroen Hokke                               vmbo personeelsgeleding (plv. voorzitter)
•    Susanne Bouman                         vmbo oudergeleding
•    Kim Nelis                                      vmbo personeelsgeleding
•    vacature                                       vmbo leerlinggeleding

•    Hera van Ommeren                       havo/vwo oudergeleding
•    Kelly Simon                                   havo/vwo personeelsgeleding
•    Hermine Dreijer                             havo/vwo personeelsgeleding
•    Linde Nijssen                                 havo/vwo leerlinggeleding

•    Jolande Groenheide (notuleren4you) ambtelijk secretaris

De OPR is te bereiken op het e-mailadres opr@swv-vo-zk.nl.

Komende vergaderingen

Plaats: Schipholpoort 2 Haarlem, 19.30 – 21.30 uur

–  7 december 2021
–  1 februari 2022
–  19 april 2022
–  28 juni 2022

Statuut en reglementen

Statuut OPR SWV Zuid-Kennemerland
Reglement OPR SWV Zuid-Kennemerland
Huishoudelijk reglement OPR SWV Zuid-Kennemerland

Archief 2013 – 2020

Jaarverslagen

Jaarverslag OPR 2020
Jaarverslag OPR 2019
Jaarverslag OPR 2018
Jaarverslag OPR 2017
Jaarverslag OPR 2016
Jaarverslag OPR 2015
Jaarverslag OPR 2014

Vastgestelde verslagen voorgaande vergaderingen

Schooljaar 2020-2021: 30-9-2020; 16-6-2021
Schooljaar 2019-2020: 3-10-20194-12-2019, 15-4-2020, 17-6-2020
Schooljaar 2018-2019: 3-10-2018, 12-12-2018, 6-2-2019, 17-4-2019, 26-6-2019
Schooljaar 2017-2018: 8-2-20186-12-2017, 3-10-2017, 10-4-2018, 27-6-2018
Schooljaar 2016-2017: 28-6-20175-4-201725-1-20177-12-201614-9-2016
Schooljaar 2015-2016: 8-6-20166-4-201627-1-20164-11-20159-9-2015
Schooljaar 2014-2015: 27-5-20151-4-201526-11-201424-9-2014
Schooljaar 2013-2014: 28-5-20146-3-201419-2-2014 (+ instemming met ondersteuningsplan), 10-2-1429-1-20148-1-201418-12-2013

Verslagen van gesprekken OPR-toezichthouder swv

4-4-2019; 20-11-201918-11-2020; 24-3-2021

 

Terug naar boven