Professionals

Het samenwerkingsverband is ook een ontmoetingsplaats voor professionals in en rond het onderwijs. Leraren, zorgcoördinatoren, trajectbegeleiders en anderen ontmoeten elkaar op onze bijeenkomsten, trainingen en bij andere professionaliseringsactiviteiten die wij organiseren.

Mentortrainingen

In de herfst en het voorjaar van ieder schooljaar organiseert het swv een serie mentortrainingen. De training bestaat uit vier bijeenkomsten en wordt in twee groepen gegeven. De dagen verschillen steeds, maar de tijd is iedere keer van 14.30 tot 17.30 uur, Schipholpoort 2 Haarlem.

Zie voor de data de agenda op onze homepagina.

Oefenlab lastige gesprekken

Elke 1e maandag van de maand (m.u.v. september, januari en juli) organiseert het swv de training “Oefenlab lastige gesprekken” voor docenten en mentoren.

Aan de hand van ingebrachte praktijkcasussen worden situaties uitgelicht. Samen met de oefencoach speel je ze na, bespreek je ze en probeer je alternatieven uit.
In kleine groepjes, samen met collega’s van andere scholen, verwerf je al doende inzicht op het gedrag van jezelf en dat van anderen.
De training wordt gegeven op Schipholpoort 2 Haarlem van 15.30 tot 17.30 uur.

Zie voor data de agenda op onze homepagina.

Overgang po-vo

Voor een vloeiende overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs werken wij nauw samen met de samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs en het PO/VO-besturenoverleg. Op initiatief van het PO/VO-besturenoverleg zijn afspraken gemaakt over de toelatingsprocedure voor het voortgezet onderwijs in Zuid-Kennemerland. Zij geven elk jaar het Brugboek uit, waarin alle vo-scholen beschreven zijn.
In 2023 gaat de aanmelding voor de brugklas in Zuid-Kennemerland digitaal. Ouders ontvangen van de basisschool een inlogcode om zich digitaal aan te melden bij de school van eerste voorkeur. Ouders van leerlingen op basisscholen buiten de regio moeten zelf contact opnemen met de school van eerste voorkeur. Meer informatie vindt u op www.de-overstap.info. Met vragen kunt u terecht bij info@de-overstap.nl.
In Velsen gaat de aanmelding in 2023 nog met papieren aanmeldformulieren.

Wij maken elk jaar een brochure genaamd De Overstap (2023). Hierin staat informatie over de overstap van primair naar voortgezet onderwijs. De brochure is geschreven voor professionals in het basisonderwijs, maar vo-professionals vinden er ook veel nuttige informatie.
De Overstap wordt direct na de herfstvakantie in gedrukte vorm bezorgd bij po- en vo-scholen. Als er tijdens het schooljaar wijzigingen zijn wordt een geüpdatete versie op deze website gezet. CHECK DUS ALTIJD DE WEBSITE VOOR DE MEEST RECENTE VERSIE!

Zeer informatief over de advisering van primair naar voortgezet onderwijs is de handreiking van de VO-raad.

Voorlichting

Rond de herfstvakantie organiseert het swv-vo voorlichtingsbijeenkomsten waar informatie over de overstap van po naar vo gegeven wordt. Ook wordt de ondersteuningsstructuur op de vo-scholen toegelicht. De voorlichting is bestemd voor directeuren, leerkrachten van groep 8 en IB’ers. Basisscholen ontvangen hiervoor per mail een uitnodiging.

De presentaties van de laatste bijeenkomst “De Overstap van Basisonderwijs naar Voortgezet Onderwijs” voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte van 1 oktober 2020 staan op de homepagina onder ‘nieuws’.

Presentaties uit 2020:

Marije de Wit: De Overstap 2021
Marieke Bouma: Ondersteuningsstructuur Spaarne College
Annette Bos: vwo op vso Daaf Geluk

Presentaties uit 2019:

Marije de Wit: Algemene presentatie
Marieke Bouma: Het Spaarne College

Presentaties uit 2018:
Ontwikkelingsperspectief richting het voortgezet onderwijs – door Wendela Weel
Aanbod hoogbegaafde leerlingen – Gymnasium Felisenum
Aanbod hoogbegaafde leerlingen – Stedelijk Gymnasium Haarlem

Presentaties uit 2017:
Elise Heijne: Extra ondersteuning binnen het VO
Sjoerd van den Berg: Kwaliteit van het advies

Meer weten?

Procedure aanmelding en inschrijving vo Zuid-Kennemerland (loting)
Procedure toelating vo Zuid-Kennemerland
Procedure toelating Velsen
Hoe zit het met de zorgplicht op scholen met een lotingsprocedure?
Hoe ver gaat de zorgplicht van het voortgezet onderwijs?
Zorgplicht en onderzoeksplicht

De Excelformulieren voor de niveau-advisering van po naar vo vindt u op http://www.passendonderwijs-zk.nl/overgang-po-vo.

Een informatief artikel van Inge Verstraete over de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs voor leerlingen met autisme:
Naar het VO met autisme

Documenten

Voor professionals in het voortgezet onderwijs

Procedures

Informatie

Voor professionals in het basisonderwijs

Routekaarten bij schoolwisseling

Als een leerling van de ene school naar de andere gaat moeten de professionals meestal ook de nodige stappen zetten. Om wat duidelijkheid te scheppen hebben we een overzicht gemaakt van wat er moet gebeuren bij de verschillende schoolwisselingen en schakelmomenten.

Er is een totaaloverzicht van alle procedures met aanvullende informatie zoals contactpersonen en instroommomenten.

Routekaart “Overstap GJI naar school binnen swv-ZK’

Veel gestelde vragen

Wat is zorgplicht?
Dit is een term uit de Wet Passend Onderwijs. Het betekent dat schoolbesturen/scholen de plicht hebben de eenmaal aangemelde leerling de gevraagde extra ondersteuning te leveren. Dat kunnen zij zelf doen; of zij kunnen een plek aanbieden op een andere school die de ondersteuning kan leveren.
NB De vraag om extra ondersteuning moet wel op het aanmeldformulier aangegeven zijn en bij voorkeur in een MDO-O geëxpliciteerd zijn.
NB Scholen hebben zes weken (plus eventueel vier weken verlenging) de tijd om te onderzoeken of ze aan deze wettelijke plicht kunnen voldoen. Indien zij de gevraagde ondersteuning niet kunnen geven, zoeken zij in overleg met de ouders een plek op een andere school in het samenwerkingsverband. Gezamenlijk zorgen de scholen ervoor dat er altijd een passende plek is.
Zie ook:
Hoe zit het met de zorgplicht op scholen met een lotingsprocedure?
Hoe ver gaat de zorgplicht van het voortgezet onderwijs?
Zorgplicht en onderzoeksplicht

Kan een VO-school “vol” zijn?
Ja dat kan! In Haarlem e.o. is er sprake van capaciteitsbeperkende maatregel: loting. Iedere school heeft een beperkt aantal plaatsen en leerlingen loten. Zie daarvoor de separate procedure.
Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag worden vóór de loting geplaatst en aangenomen. Hierom is het van belang dit vroegtijdig bij de VO-scholen aan te geven. Het gaat om plaatsing in de trajectbegeleiding, op een zorgschool of de toekenning van een individueel arrangement.

 

Terug naar boven