Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Kennemerland

Het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland coördineert passend onderwijs voor alle leerlingen in Zuid-Kennemerland. Wij zijn een vereniging met 14 besturen en 31 scholen, die samen onderwijs bieden aan zo’n 20.000 leerlingen. Elke school heeft een eigen karakter en draagt van daaruit bij aan het geheel van voorzieningen. Als samenwerkingsverband voorzien wij de scholen van informatie, scholing en begeleiding. We stimuleren het uitwisselen van deskundigheid. Ook houden we de in-, door- en uitstroomgegevens bij. Het is onze ambitie dat alle leerlingen in onze regio een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces doorlopen.

Bekijk al onze scholen

Tot dit samenwerkingsverband behoren leerlingen en vo-/vso-scholen in de volgende gemeenten met bijbehorende postcodes:

gemeente postcodes plaatsen
Velsen 1951, 1971-1992, 2071, 2082 Velsen-Noord, Velsen-Zuid, IJmuiden, Driehuis, Velserbroek, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid
Haarlem 2011-2037, 2063 Haarlem, Spaarndam-West
Zandvoort 2041-2042, 2116 Zandvoort, Bentveld
Bloemendaal 2051-2061,
2111-2114, 2121
Bloemendaal, Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, Overveen, Vogelenzang
Haarlemmermeer 1165, 2064-2065 Halfweg (westelijk deel), Spaarndam-Oost, Haarlemmerliede, Penningsveer, Spaarnwoude
Heemstede 2101-2106 Heemstede

Ondersteuning binnen de school

In Zuid-Kennemerland ondersteunen we leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen school, met de basisondersteuning. Daarnaast heeft elke school een trajectvoorziening ingericht voor leerlingen die meer nodig hebben. De bovenschoolse voorziening +VO is voor tijdelijke opvang buiten de school. Bij langdurige ziekte, behoefte aan extra materialen of specifieke deskundigheid, is een onderwijsarrangement op maat mogelijk. Heeft de leerling structureel meer ondersteuning nodig, dan hoort plaatsing in het leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs tot de mogelijkheden.

Visual 1.2_taart.2-01

Agenda
  • 6 februari 2023 Oefenlab Lastige gesprekken voeren
  • News divider
  • 6 maart 2023 Oefenlab Lastige gesprekken voeren
  • News divider
  • 3 april 2023 Oefenlab Lastige gesprekken voeren
  • News divider
Bekijk de volledige agenda
Terug naar boven