Professionals in het PO

Voor een vloeiende overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs werken wij nauw samen met de samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs en het PO/VO-besturenoverleg. Het PO/VO-besturenoverleg geeft elk jaar het Brugboek uit, waarin alle vo-scholen beschreven zijn. Op initiatief van het PO/VO-besturenoverleg zijn afspraken gemaakt over de toelatingsprocedure voor het voortgezet onderwijs in Zuid-Kennemerland.

De Overstap

Wij maken elk jaar een brochure genaamd De Overstap (2023). Hierin staat informatie over de overstap van primair naar voortgezet onderwijs. De brochure is geschreven voor professionals in het basisonderwijs, maar vo-professionals vinden er ook veel nuttige informatie.
Als er tijdens het schooljaar wijzigingen zijn wordt een geüpdatete versie op deze website gezet. 

Zeer informatief over de advisering van primair naar voortgezet onderwijs is de Handreiking van de VO-raad.

Voorlichting

Rond de herfstvakantie organiseert het swv-vo voorlichtingsbijeenkomsten waar informatie over de overstap van po naar vo gegeven wordt. Daar wordt ook de ondersteuningsstructuur op de vo-scholen toegelicht. De voorlichting is bestemd voor directeuren, leerkrachten van groep 8 en IB'ers. Basisscholen ontvangen hiervoor per mail een uitnodiging.

De presentaties van de laatste bijeenkomst "De Overstap van Basisonderwijs naar Voortgezet Onderwijs" - voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte - staan hieronder. Oudere presentaties zijn op te vragen bij het swv.

De Overstap - Marije de Wit
Praktijkonderwijs: overeenkomsten en verschillen regulier en speciaal PrO - door De Schakel en Het Molenduin
Het MDO-O: samenwerking tussen leerling, ouders en basisschool - door Marloes van der Klugt en Marieke Hamminga
Daltononderwijs op het Coornhert Lyceum - door Sonja Siddré


Aanmelding

In Zuid-Kennemerland (Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort) gaat de aanmelding voor vo-scholen digitaal. Basisscholen geven ouders een code waarmee zij kunnen inloggen op www.de-overstap.nl en zo hun kind kunnen aanmelden.
Ook de aanmelding na de heroverweging gaat digitaal.
Zie voor meer informatie www.de-overstap.info. Vragen kunt u stellen bij info@de-overstap.nl

In Velsen worden papieren aanmeldingsformulieren gebruikt.
Leerlingen van basisscholen buiten de regio, die zich in Zuid-Kennemerland willen aanmelden, moeten contact opnemen met de school van hun voorkeur.

 

Meer weten?

 

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?