Professionals in het PO

Voor een vloeiende overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs werken wij nauw samen met de samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs en het PO/VO-besturenoverleg. Het PO/VO-besturenoverleg geeft elk jaar het Brugboek uit, waarin alle vo-scholen beschreven zijn. Op initiatief van het PO/VO-besturenoverleg zijn afspraken gemaakt over de toelatingsprocedure voor het voortgezet onderwijs in Zuid-Kennemerland.

Ondersteuningsaanbod in het VO

Wij maken elk jaar een brochure met het ondersteuningsaanbod binnen het samenwerkingsverband (voorheen De Overstap). Hierin staat informatie over de overstap van primair naar voortgezet onderwijs voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De brochure is geschreven voor professionals in het basisonderwijs, maar vo-professionals vinden er ook veel nuttige informatie.
Als er tijdens het schooljaar wijzigingen zijn wordt een geüpdatete versie op deze website gezet. 

Zeer informatief over de advisering van primair naar voortgezet onderwijs is de Handreiking van de VO-raad.

Voorlichting

Rond de herfstvakantie organiseert het swv-vo voorlichtingsbijeenkomsten waar informatie over de overstap van po naar vo gegeven wordt. Daar wordt ook de ondersteuningsstructuur op de vo-scholen toegelicht. De voorlichting is bestemd voor directeuren, leerkrachten van groep 8 en IB'ers. Basisscholen ontvangen hiervoor per mail een uitnodiging.

De presentatie van de laatste bijeenkomst "De Overstap van Basisonderwijs naar Voortgezet Onderwijs" - voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte - staat hieronder. Oudere presentaties zijn op te vragen bij het swv.

De Overstap - Marije de Wit 


Aanmelding

In Zuid-Kennemerland (Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort) gaat de aanmelding voor vo-scholen digitaal. Basisscholen geven ouders een code waarmee zij kunnen inloggen op www.de-overstap.nl en zo hun kind kunnen aanmelden.
Zie voor meer informatie www.de-overstap.info. Vragen kunt u stellen bij info@de-overstap.nl

In Velsen worden papieren aanmeldingsformulieren gebruikt. Daar geldt ook een iets andere toelatingsprocedure.
Leerlingen van basisscholen buiten de regio, die zich in Zuid-Kennemerland willen aanmelden, moeten contact opnemen met de school van hun voorkeur.

 

Meer weten?

 

Formulieren

 

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?