Van de ene VO-school naar de andere

Verhuisleerlingen

Verhuist u naar onze regio? Meld u aan bij de school van uw voorkeur. Zie hiervoor de aangesloten scholen of een beschrijving daarvan in het Brugboek op brugweb.nl. Zij bieden u een plaats aan of helpen u verder.

Overstappen naar een andere VO-school

Als een VO-school de benodigde ondersteuning niet (meer) kan bieden, wordt er in overleg met ouders, leerling, ondersteuningscoördinator en eventueel een consulent van het swv gekeken of een andere school passend is. Het gesprek hierover noemen we een multidisciplinair overleg (MDO).

Overstappen naar het vso

Als er meer ondersteuning nodig is dan de reguliere VO-scholen kunnen bieden, is de overstap naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) een mogelijkheid. In een multidisciplinair overleg (MDO) met ouders, leerling, ondersteuningscoördinator en eventuele andere betrokken instanties wordt besproken wat de beste oplossing is. Als er gekozen wordt voor het vso moet er eerst een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd worden bij het swv.

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?