Verantwoording

Het samenwerkingsverband vindt het belangrijk zich te verantwoorden naar ouders en leerlingen en naar de maatschappij.
Daarom publiceren wij hier de meest recente inspectierapporten over onszelf en de meest recente jaarverslagen. In het jaarverslag is ook het jaarverslag van de intern toezichthouder opgenomen.


Onderwijsinspectie
Rapport kwaliteitsonderzoek Inspectie d.d. 15-4-2015
Rapport 4JO Inspectie d.d. 17-6-2019
Rapport 4JO Inspectie d.d. 19-1-2024


Jaarverslagen
Jaarrekening 2022 inclusief bestuursverslag en verslag intern toezicht 2022
Jaarrekening 2023 inclusief bestuursverslag en verslag intern toezicht 2023
Eerdere jaarverslagen zijn op te vragen bij het samenwerkingsverband.

Overig
Treasurystatuut
Klokkenluidersregeling
Integriteitscode 
Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Privacy

Privacymissie:
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Voor de uitvoering van onze wettelijke taak hebben wij persoonsgegevens nodig om passend onderwijs te kunnen bieden.
SWV-VO-ZK wil het vertrouwen van de leerlingen en hun ouders, werknemers en partners, waar het de bescherming van de aan haar in bewaring gegeven persoonsgegevens betreft, waarmaken. Gegevensbescherming is daarom een van onze hoogste prioriteiten, waarbij wij ernaar streven een zo groot mogelijke transparantie te geven over wat wij doen met deze persoonsgegevens en waarom wij dit doen.

Een uitgebreidere beschrijving hiervan vindt u in ons privacybeleid.

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens staat in onze privacyverklaring.

Voor leerlingen is er een speciale leerlingversie van de privacyverklaring.

Hoe u om inzage in uw persoonsgegevens kunt vragen, een klacht in kunt dienen enz. staat in de privacyprocedures.


Functionaris Gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming (FG), die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG, is

J. C. Nusselder
jc.nusselder@planet.nl

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?