Thuiszitters en arrangementen

Thuiszitters

Is uw kind ingeschreven op een school en gaat hij/zij daar niet naar toe, neem dan altijd contact op met de verzuimcoördinator of de ondersteuningscoördinator op de school, of met de consulent van het samenwerkingsverband.

Is uw kind niet ingeschreven op een school, neem dan contact op met de leerplichtambtenaar van uw gemeente. In onze regio vindt u die bij het Leerplein Midden- en Zuid-Kennemerland.

Heeft uw kind een speciale ondersteuningsbehoefte en wordt hij/zij afgewezen door de VO-school, wijs de school dan op de zorgplicht. De school moet contact opnemen met het samenwerkingsverband.

 

Individuele arrangementen

Als de basisondersteuning of de ondersteuning in de trajectvoorziening niet toereikend is, zijn er mogelijkheden die speciaal afgestemd zijn op de individuele leerling. Dit noemen we individuele arrangementen.
Zo'n arrangement kan aangevraagd worden als een leerling bijvoorbeeld langdurig ziek is, extra materialen nodig heeft of als er speciale aanpassingen voor de leerling gedaan moeten worden. Soms kan ook specifieke deskundigheid van buitenaf worden ingezet.
Een individueel arrangement wordt door de ondersteuningscoördinator van de school aangevraagd bij het samenwerkingsverband.

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?