Professionalisering/ cursusaanbod/ nascholing


Het samenwerkingsverband is ook een ontmoetingsplaats voor professionals in en rond het onderwijs. Ondersteuningscoördinatoren, docenten, trajectbegeleiders en anderen ontmoeten elkaar op onze bijeenkomsten, trainingen en bij andere professionaliseringsactiviteiten die wij organiseren.

Mentortrainingen

In de herfst en het voorjaar van ieder schooljaar organiseert het swv een serie mentortrainingen. De training bestaat uit zes bijeenkomsten en wordt in twee groepen gegeven. De dagen verschillen steeds, maar de tijd is iedere keer van 14.30 tot 17.30 uur, Schipholpoort 2 Haarlem.
data in schooljaar 2022/23:
groep 1: 6 maart, 22 maart, 3 april, 19 april, 10 mei en 22 mei 2023 
groep 2: 4 april, 20 april, 16 mei, 1 juni, 13 juni en 29 juni 2023 (VOL)


Oefenlab lastige gesprekken

Elke 1e maandag van de maand (m.u.v. augustus, september, december, januari en mei) organiseert het swv de training "Oefenlab lastige gesprekken" voor docenten en mentoren.
Aan de hand van ingebrachte praktijkcasussen worden situaties uitgelicht. Samen met de oefencoach speel je ze na, bespreek je ze en probeer je alternatieven uit. In kleine groepjes, samen met collega’s van andere scholen, verwerf je al doende inzicht op het gedrag van jezelf en dat van anderen.
De training wordt gegeven op Schipholpoort 2 Haarlem van 15.30 tot 17.30 uur.
Schrijf je in via info@swv-vo-zk.nl
data in schooljaar 2022/2023:
9 november 2022
6 februari 2023
6 maart 2023
3 april 2023
5 juni 2023
3 juli 2023

 
Bijeenkomsten trajectbegeleiders

Tweemaandelijks op donderdag van 9.00 tot 12.45 uur
17-11-2022     uitwisselen van good practices; sprekers Marije van der Vlugt en Elise Heijne
19-1-2023       geweldloos verzet; sprekers Erik Faasen en Eefke Faasen
23-3-2023       provocatief coachen; spreker Lisanne van Nijnatten
25-5-2023       social media (online pesten); spreker: Klaartje Schüngel
13-7-2023       teken je gesprek; spreker Annelies Bruins


Intervisie trajectbegeleiders

4 bijeenkomsten in april-juli 2023, telkens op de school van een van de intervisieleden. Opgeven kan bij Elise Heijne: eheijne@swv-vo-zk.nl


Training "De trein van Boos naar Middel"

Een gespreksmethode voor iedereen die iemand wil helpen die klem zit in negatieve emoties. Op dinsdagen van 9.00 tot 12.00 uur, Schipholpoort 2, 2034 MA Haarlem. Opgeven kan bij Elise Heijne: eheijne@swv-vo-zk.nl.
17-1-2023
7-2-2023
14-3-2023
4-4-2023
18-4-2023
16-5-2023

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?