Ondersteuningsplan

Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen. Alle uitgangspunten, mogelijkheden en regels staan in het Ondersteuningsplan 2022-2026 (pdf) van het samenwerkingsverband.

Bij dit ondersteuningsplan horen de volgende bijlagen:
a. Basisondersteuning binnen swv Zuid-Kennemerland
b. Procedures voor het toewijzen van een TLV
c. Integraal arrangeren
d. Beleid overplaatsing van vso naar vo
e. De VO-VO Overstap
f. Regeling 'Geld volgt leerling'
g. Jeugdondersteuningsplan

 

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?