Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Kennemerland

Bestuur
De directeur-bestuurder van de vereniging Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland is:
dhr. ir. J. Vermeer         jvermeer@swv-vo-zk.nl        06 - 8212 3178
De heer Vermeer heeft geen nevenfuncties.

Toezicht
De ledenraad wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.
Alle in de wet beschreven toezichthoudende taken worden uitgevoerd door de ledenraad. De werkwijze van de ledenraad is beschreven in het toezichtkader.
Zie voor namen en nevenfuncties van de leden het laatste jaarverslag.
Toezichtkader
Code Goed Onderwijsbestuur (VO-raad)

Statuten
Statuten
Directiestatuut

Organogram 

Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?