Professionals in het VO

Schoolwisseling binnen het VO

Soms kan een VO-school niet (meer) de passende onderwijsplek bieden voor een leerling. Samen met de ouders en de leerling kijkt de ondersteuningscoördinator dan op welke school wel het juiste aanbod gegeven wordt. Bij de overstap van de ene school naar de andere wisselen de scholen altijd volledige en betrouwbare informatie over de leerling uit. Zie hiervoor De Overstap VO-VO.


Routekaart bij schoolwisseling

Als een leerling van de ene school naar de andere gaat moeten de professionals meestal ook de nodige stappen zetten. Om wat duidelijkheid te scheppen hebben we een overzicht gemaakt van wat er moet gebeuren bij de verschillende schoolwisselingen en schakelmomenten: de routekaart.
Er is ook een routekaart 'Overstap GJI naar school binnen swv-ZK'.

Aanmeldformulier zijinstroom VO>VO

Met het Aanmeldformulier zijinstroom (voorheen het doorstroomformulier) meldt een vo-school een leerling aan bij een andere vo-school. Extra exemplaren kunt u downloaden; aanmeldformulieren zijinstroom zijn ook verkrijgbaar bij het samenwerkingsverband.

Het aanmeldformulier zijinstroom wordt in viervoud ingevuld:

- exemplaar voor de ontvangende school
- terugstuurexemplaar van ontvangende school aan afleverende school
- exemplaar voor leerling/ouders
- exemplaar voor afleverende school


Grip op geoorloofd verzuim

Op verzoek van het samenwerkingsverband heeft het Kohnstamm Instituut een onderzoek uitgevoerd naar het geoorloofd verzuim op onze scholen. Het doel is om meer inzicht te krijgen in dit verzuim en scholen handvatten aan te reiken voor het krijgen van grip op deze verzuimers. Het rapport is openbaar en in te zien via onderstaande link. Het samenwerkingsverband en de scholen werken verder met de inzichten uit het rapport.
Grip op geoorloofd verzuim
Samenvatting

Nadere informatie via de consulenten Inge Verstraete of Marije de Wit (zie de contactpagina)

Meer weten?

Protocol thuiszitters
Procedure MDO-O
Formulier MDO-O (invul-Wordbestand)
Schoolse Vaardigheden in kaartinvul-pdf
Format SOP (invul-pdf)
-
 Handreiking Verzuim deel I
Handreiking Verzuim deel II
-
 Ondersteuningsaanbod Zuid-Kennemerland (voorheen De Overstap)

 

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?