Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is geen apart schooltype. Het is een wet die inhoudt dat het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, goed wordt geregeld. Zoveel mogelijk leerlingen gaan naar een gewone school in de buurt en krijgen daar passend onderwijs. Leerlingen die meer nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs.

Wat passend onderwijs precies inhoudt kunt u lezen in de brochure Passend Onderwijs in het VO.

Het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland coördineert passend onderwijs voor de hele regio. Alle scholen voor voortgezet onderwijs (VO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) zijn bij ons aangesloten.

Educatief partnerschap
School, thuis, werk, vrienden: in het leven van een jongere loopt alles in elkaar over. Ook als het niet zo goed gaat. Dat maakt een gezamenlijke benadering belangrijk. Ouders worden altijd betrokken bij het zoeken naar mogelijkheden, omdat zij heel goed weten wat hun kind nodig heeft. Scholen respecteren de kennis en ervaring van ouders; en ouders respecteren de kennis en ervaring van de school. Dat noemen we educatief partnerschap.

Zorgplicht
Het schoolbestuur van de school waar de leerling is aangemeld, heeft zorgplicht. Dat betekent dat als u aangeeft dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, de school eerst moet onderzoeken wat voor hulp de leerling nodig heeft, en of de school die extra hulp zelf kan geven. Misschien past een andere school beter? Dan moet de school daarnaar helpen zoeken. 

Wat bieden de scholen?
De scholen in ons samenwerkingsverband hebben samen afgesproken welke ondersteuning alle scholen kunnen bieden. Dat heet basisondersteuning. In een schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft iedere school wat ze nog meer kunnen, hun specifieke ondersteuningsaanbod. Dit is te vinden op de website van de school zelf.

We hebben een overzicht waarin vergeleken wordt welke ondersteuning de scholen bovenop de basisondersteuning bieden:
Kruisjeslijst PrO-vmbo-havo-vwo

Ook hebben we een overzicht van de ondersteuning die scholen kunnen bieden op fysiek-medisch gebied.

Zie ook:
www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl
www.balansdigitaal.nl
www.samenopgroeien.nu

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?