Onze ambities

Regulier waar mogelijk, speciaal wanneer dat nodig is

In Zuid-Kennemerland ondersteunen we leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen school. We investeren dus aan de ‘voorkant’. Elke school heeft daarvoor een trajectvoorziening ingericht van waaruit leerlingen worden ondersteund.
Voor leerlingen die iets anders nodig hebben, zijn er verschillende mogelijkheden. Bij langdurige ziekte, behoefte aan extra materialen of specifieke deskundigheid, is een individueel arrangement op maat mogelijk. Heeft de leerling structureel meer ondersteuning nodig, dan behoort leerwegondersteuning (lwoo) of plaatsing in het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs tot de mogelijkheden.

Educatief partnerschap

Voor het realiseren van passend onderwijs hebben de school en de ouders elkaar nodig. Er is sprake van een gelijkwaardige relatie tussen ouders en school, met waardering voor elkaars deskundigheid en een besef van de ongelijkheid als het gaat om professionaliteit of ervaringsdeskundigheid. Ouders zijn leidend in de ontwikkeling van hun kind en worden betrokken bij het onderwijs van hun kind.

Geen thuiszitters

We streven naar een ononderbroken leerontwikkeling voor elke leerling. Als het echt niet meer lukt op de huidige school, doen wij een passend aanbod voor een andere onderwijsplek of een arrangement.
Maar wat als een leerling thuis komt te zitten en geen onderwijs meer volgt? In de regio Zuid-Kennemerland volgen we dan het “protocol thuiszitters”.

Samenwerking met jeugdhulp

De gemeenten zijn samen met de schoolbesturen verantwoordelijk voor alle ondersteuning en zorg aan kinderen en hun gezinnen. Samen hebben zij de opgave om zo veel mogelijk leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden naar een plek in de samenleving.
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor onder andere preventieve zorg voor jeugd en jeugd- en opvoedhulp. Een goede samenwerking tussen gemeenten en het onderwijs kan leiden tot een meer preventieve en integrale aanpak van hulp dichtbij de leefomgeving.

kernpartnermodel

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?