Ouder- en jeugdsteunpunt

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Zij krijgen dan te maken met passend onderwijs. Het samenwerkingsverband ondersteunt ouders, leerlingen en scholen hierbij.
De rijksoverheid heeft twee informatiefilmpjes gemaakt over wat passend onderwijs is:
- een filmpje voor jongeren, en
- een filmpje voor ouders

Heeft u vragen?
Ga eerst praten met een medewerker van de school van uw kind, bijvoorbeeld de mentor of ondersteuningscoördinator. Of met een consulent van het samenwerkingsverband.
Algemene uitleg en onze uitgangspunten vindt u op het tabblad 'Passend Onderwijs in onze regio' op deze website.

Een uitleg van alle begrippen vindt u in de begrippenlijst van het Ministerie van OCW.

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?