Medezeggenschap (OPR)

Het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband heet Ondersteuningsplanraad (OPR).

De OPR bestaat uit twaalf leden en een ambtelijk secretaris. 

Het doel van de OPR

Elk swv heeft een OPR, dat is verplicht op grond van de wet Passend Onderwijs. De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het swv. Een nadere beschrijving vindt u in Doel en de taken van de OPR. Voor elk schooljaar stelt de OPR focuspunten (activiteitenplan) op. 

De ondersteuningsplanraad bestaat uit de volgende leden:

 • Desiree Minneboo (technisch voorzitter)
 • Leonie de Mooij: PrO/vso personeelsgeleding
 • Hélène Bongers: PrO/vso personeelsgeleding
 • Gemma Jansen: PrO/vso oudergeleding
 • vacature: PrO/vso leerlinggeleding
 • Jeroen Hokke: vmbo personeelsgeleding (plv. voorzitter)
 • Kim Nelis: vmbo personeelsgeleding
 • Susanne Bouman: vmbo oudergeleding
 • Michelle Rikken Mutschelknauss: vmbo oudergeleding i.p.v. leerlinggeleding
 • Enriko Ipsa: havo/vwo personeelsgeleding
 • Marieke van den Winkel-Derks: havo/vwo personeelsgeleding
 • Bep Molenaar: havo/vwo oudergeleding
 • Linde Nijssen: havo/vwo leerlinggeleding
 • Jolande Groenheide-Asin (notuleren4you): ambtelijk secretaris

De OPR is te bereiken via opr@swv-vo-zk.nl.

Komende vergaderingen
Plaats: Schipholpoort 2 Haarlem, 19.00 - 21.00 uur
-  woensdag 20 december 2023
-  woensdag 7 februari 2024
-  woensdag 17 april 2024
-  woensdag 19 juni 2024

Statuut en reglementen
Statuut OPR SWV Zuid-Kennemerland
Reglement OPR SWV Zuid-Kennemerland
Huishoudelijk reglement OPR SWV Zuid-Kennemerland

Jaarverslagen
Jaarverslag OPR 2021 
Jaarverslag OPR 2022
Oudere jaarverslagen zijn op te vragen bij het swv.

Vastgestelde verslagen voorgaande vergaderingen
Schooljaar 2021-2022: 12-10-2021; 7-12-2021; 1-2-2022; 19-4-202228-6-2022
Schooljaar 2022-2023: 28-9-2022; 20-12-2022; 8-2-202319-4-202313-6-2023
Oudere verslagen zijn op te vragen bij het swv.

Verslagen van gesprekken OPR-toezichthouder swv
18-11-2020; 24-3-20217-6-2023

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?