Medezeggenschap (OPR)

Het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband heet Ondersteuningsplanraad (OPR).

De OPR bestaat uit negen leden en een ambtelijk secretaris. 

Van links naar rechts: Tom Koehorst, Hélène Bongers, Gemma Jansen (voorzitter), Jeroen Hokke, Tom Koehorst, Linde Nijssen, Kim Nelis en Jolande Groenheide (ambtelijk secretaris/Notuleren4you).
Niet op de foto: Susanne Bouman, Hermine Dreijer en Desiree Minneboo.

Het doel van de OPR
Elk swv heeft een OPR, dat is verplicht op grond van de wet Passend Onderwijs. De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het swv. Een nadere beschrijving vindt u in Doel en de taken van de OPR. Voor elk schooljaar stelt de OPR focuspunten op.

De ondersteuningsplanraad bestaat uit de volgende leden:

 • Gemma Jansen: PrO/vso oudergeleding (voorzitter)
 • Tom Koehorst: PrO/vso personeelsgeleding
 • Hélène Bongers: PrO/vso personeelsgeleding
 • vacature: PrO/vso leerlinggeleding

 • Jeroen Hokke: vmbo personeelsgeleding (plv. voorzitter)
 • Susanne Bouman: vmbo oudergeleding
 • Kim Nelis: vmbo personeelsgeleding
 • Desiree Minneboo: vmbo oudergeleding i.p.v. leerlinggeleding

 • Hermine Dreijer: havo/vwo personeelsgeleding
 • Linde Nijssen: havo/vwo leerlinggeleding
 • vacature: havo/vwo oudergeleding
 • vacature: havo/vwo personeelsgeleding
 • Jolande Groenheide (notuleren4you): ambtelijk secretaris

De OPR is te bereiken via opr@swv-vo-zk.nl.

Komende vergaderingen
Plaats: Schipholpoort 2 Haarlem, 19.00 - 21.00 uur
-  woensdag 8 februari 2023
-  woensdag 19 april 2023
-  dinsdag 13 juni 2023

Statuut en reglementen
Statuut OPR SWV Zuid-Kennemerland
Reglement OPR SWV Zuid-Kennemerland
Huishoudelijk reglement OPR SWV Zuid-Kennemerland

Jaarverslagen
Jaarverslag OPR 2020 
Jaarverslag OPR 2021 
Oudere jaarverslagen zijn op te vragen bij het swv.

Vastgestelde verslagen voorgaande vergaderingen
Schooljaar 2020-2021: 30-9-2020; 18-11-2020; 2-12-2020; 17-2-2021; 7-4-202116-6-2021
Schooljaar 2021-2022: 12-10-2021; 7-12-2021; 1-2-2022; 19-4-202228-6-2022
Oudere verslagen zijn op te vragen bij het swv.

Verslagen van gesprekken OPR-toezichthouder swv
18-11-2020; 24-3-2021

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?