Onze Kernpartners

Op iedere school werken wij nauw samen met onze kernpartners.

Leerplicht

Aan elke school is een vaste leerplichtambtenaar verbonden. Die controleert of alle leerlingen naar school komen. Er zijn preventieve spreekuren met leerlingen die vaak verzuimen of spijbelen. Als het nodig is volgen er na overleg met de zorgcoördinator van de school en een consulent van het samenwerkingsverband maatregelen. Daarbij wordt het verzuimprotocol gevolgd.

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een plek waar ouders, verzorgers en jongeren vragen kunnen stellen over gezondheid, opgroeien en verzorging.
Aan alle scholen in Zuid-Kennemerland is een vaste CJG-coach verbonden, die ook wel VO-coach genoemd wordt. Leerlingen kunnen met vragen over sociale en psychische problemen terecht bij de CJG-coach. Die kan eventueel jeugdhulp inschakelen.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ/GGD)

Vanuit de Jeugdgezondheidszorg zijn bij alle scholen een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige betrokken. Zij helpen mee om jongeren gezond te houden door een gezondheidscheck, soms met een gesprek. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige hebben een begeleidende rol bij ziekteverzuim van leerlingen.

Swv-PO

In onze regio zijn er twee samenwerkingsverbanden voor het basisonderwijs: een voor Zuid-Kennemerland en een voor de IJmond. De samenwerkingsverbanden overleggen goed met elkaar voor de overstap van basisschool naar middelbare school. De informatie over leerlingen wordt zo volledig mogelijk overgedragen. Dat gebeurt zowel schriftelijk (met een onderwijskundig rapport) als mondeling (warme overdracht).
Ook op andere gebieden werken de samenwerkingsverbanden samen, bijvoorbeeld bij onderwijszorgarrangementen.

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?